Nhóm ngành sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị gồm những hoạt động gì? Tôi cần tìm hiểu vấn đề trên để phục vụ cho nhu cầu công việc?

Nhóm ngành sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị gồm những hoạt động được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó:

lap dat may moc va thiet bi cong nghiep

Nhóm ngành 33: SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG VÀ LẮP ĐẶT MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ

Ngành này gồm:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp nhằm khôi phục lại máy móc thiết bị và các sản phẩm khác. Việc bảo dưỡng chung hay định kỳ các sản phẩm này đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và tránh các hỏng hóc và sửa chữa không cần thiết;
 • – Các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng chuyên dụng. Một khối lượng khá lớn công việc sửa chữa cũng được các nhà sản xuất các sản phẩm máy móc thiết bị thực hiện, trong các trường hợp này việc xếp đơn vị tham gia vào các hoạt động sửa chữa và sản xuất này sẽ dựa vào nguyên tắc giá trị gia tăng mà theo thói thường các hoạt động kết hợp này thường được xếp vào sản xuất hàng hóa. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng với hoạt động thương mại và sửa chữa kết hợp;
 • – Tái tạo và tái sản xuất máy móc thiết bị cũng được coi là hoạt động sản xuất;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa là tài sản cố định cũng như đồ tiêu dùng được phân vào sửa chữa và bảo dưỡng đồ gia dụng (ví dụ sửa chữa thiết bị văn phòng hay đồ nội thất, xem 95240 (Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự).

Ngành này cũng gồm: Lắp đặt chuyên biệt máy móc. Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị là một phần không thể tách rời của nhà cửa hoặc cấu trúc tương tự như lắp đạt đường dây, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí được phân vào phần xây dựng.

Loại trừ:

 • – Làm sạch máy công nghiệp được phân vào nhóm 81290 (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 951 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng đồ dùng gia đình được phân vào nhóm 952 (Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình).

331: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn

Nhóm này gồm: Sửa chữa và bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn, máy móc và thiết bị gồm sửa chữa chuyên môn các sản phẩm sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo với mục đích khôi phục lại các sản phẩm kim loại, máy móc, thiết bị này và các sản phẩm khác đi vào hoạt động.

Nhóm này cũng gồm: Việc bảo dưỡng chung hay định kỳ các sản phẩm này đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và tránh các hỏng hóc và sửa chữa không cần thiết.

Loại trừ:

 • – Tái sản xuất hoặc tái chế tạo máy móc, thiết bị được phân vào mã tương ứng trong các ngành từ 25 đến 31;
 • – Làm sạch máy công nghiệp được phân vào nhóm 81290 (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 951 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng đồ dùng gia đình được phân vào nhóm 952 (Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình).

3311 – 33110: Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn

Nhóm này gồm:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn của ngành 25 (Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)) như:
  • + Sửa chữa các thùng, bể chứa, container bằng kim loại,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng đường ống,
  • + Sửa chữa hàn cơ động,
  • + Sửa chữa các thùng hàng hóa bằng thép của tàu thủy,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng các máy phát chạy hơi nước và khí khác.
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận phụ cho việc sử dụng máy phát chạy hơi nước như: Tụ điện, bộ phận tiết kiệm (xăng…), nồi đun sôi, bộ thu nhiệt, ắc quy;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng lò phản ứng hạt nhân, loại trừ máy tách chất đồng vị;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng nồi hơi điện hoặc dùng cho ngành hàng hải;
 • – Sửa chữa các nồi hơi trung tâm và bộ tản nhiệt;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng vũ khí và quân nhu (bao gồm sửa chữa súng thể thao và giải trí);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các xe chở hàng, các thiết bị bốc dỡ nguyên, vật liệu, vv… cho các tổ chức.

Loại trừ:

 • – Sửa chữa hệ thống lò sưởi trung tâm được phân vào nhóm 4322 (Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí);
 • – Dịch vụ thợ khoá được phân vào nhóm 80200 (Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn).

3312 – 33120: Sửa chữa máy móc, thiết bị

Nhóm này gồm:

Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa (ví dụ như động cơ); sửa chữa máy móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và các máy móc nặng khác (ví dụ thiết bị bốc dỡ vật liệu và xe nâng, các công cụ máy, thiết bị làm lạnh thương mại, thiết bị xây dựng và máy móc khai thác mỏ), bao gồm cả máy móc thiết bị của ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu).

Cụ thể:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không tự động;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy lực;
 • – Sửa chữa van;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận chuyển động của xe;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết bị lọc không khí;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích thương mại;
 • – Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt kim loại và tạo hình kim loại;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác;
 • – Bảo dưỡng và sửa chữa máy kéo nông nghiệp;
 • – Sửa chữa máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp và lấy gỗ;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy luyện kim;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc trong lĩnh vực khai thác mỏ, xây dựng và khí đốt;
 • – Sửa chữa máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy là hàng dệt, quần áo và da;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy làm giấy;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các máy móc dùng cho mục đích chuyên dụng khác của ngành 28 (Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị cân;
 • – Sửa chữa máy dùng để tính;
 • – Sửa chữa máy dùng để cộng, máy thu tiền;
 • – Sửa chữa máy tính có dòng điện hoặc không dòng điện;
 • – Sửa chữa máy chữ;
 • – Sửa chữa máy photocopy.

Loại trừ:

Lắp đặt các lò luyện trong công nghiệp và thiết bị đốt nóng khác được phân vào nhóm 4322 (Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí).

3313 – 33130: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học

Nhóm này gồm:

Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị của nhóm 265 (Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ), 266 (Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp) và 267 (Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học), trừ những thiết bị được coi là đồ gia dụng;

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển của nhóm 265 (Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ); Cụ thể:
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị động cơ máy bay;
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra bộ phận thoát khí tự động;
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị khí tượng;
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kiểm tra và giám sát các tính chất hoá học, vật lý và điện;
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng các công cụ dùng để điều tra;
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra và phát hiện bức xạ.

Nhóm này cũng gồm:

 • – Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, điện liệu pháp, điện y của nhóm 2660 (Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp); cụ thể:
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
  • + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp.
 • – Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị quang học, tức là các thiết bị của nhóm 26700 (Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học) như kính lúp, ống nhòm, kính hiển vi (loại trừ loại dùng nghiên cứu electron và proton), kính thiên văn, lăng kính, và thấu kính (loại trừ kính mắt), thiết bị chụp ảnh, nếu việc sử dụng chủ yếu trong thương mại.

Loại trừ:

 • – Sửa chữa máy photocopy được phân vào nhóm 33120 (Sửa chữa máy móc, thiết bị);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 95110 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 • – Sửa chữa máy chiếu của máy tính được phân vào nhóm 95110 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị liên lạc được phân vào nhóm 95120 (Sửa chữa thiết bị liên lạc);
 • – Sửa chữa tivi và máy quay video thương mại được phân vào nhóm 95120 (Sửa chữa thiết bị liên lạc);
 • – Sửa chữa máy quay video loại dùng cho gia đình được phân vào nhóm 95210 (Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng);
 • – Sửa chữa các loại đồng hồ được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

3314 – 33140: Sửa chữa thiết bị điện

Nhóm này gồm:

Sửa chữa và bảo dưỡng các hàng hóa của ngành 27, trừ các sản phẩm trong nhóm 2750 (Sản xuất đồ điện dân dụng);

Cụ thể:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến thế phân loại và máy biến thế đặc biệt,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ máy phát điện,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển đổi,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công nghiệp,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng,
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.

Loại trừ:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính được phân vào nhóm 95110 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị viễn thông được phân vào nhóm 95120 (Sửa chữa thiết bị liên lạc);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện tử tiêu dùng được phân vào nhóm 95210 (Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng);
 • – Sửa chữa các loại đồng hồ được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

3315 – 33150: Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe cổ động cơ khác)

Nhóm này gồm:

 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị vận tải của ngành 30 (Sản xuất phương tiện vận tải khác), trừ mô tô và xe đạp. Tuy nhiên, việc đóng lại hoặc đại tu tại nhà máy tàu thủy, đầu máy, ôtô và máy bay được phân vào ngành 30 (Sản xuất phương tiện vận tải khác);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền;
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng thuyền giải trí;
 • – Sửa các đầu máy xe lửa và toa xe (loại trừ việc làm mới hoặc chuyển đổi).
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng máy bay (loại trừ việc chuyển đổi, khảo sát và đại tu, làm mới);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ máy bay;
 • – Sửa chữa xe ngựa và xe kéo bằng súc vật;
 • – Sửa chữa ghe xuồng.

Loại trừ:

 • – Tái tạo tàu thuyền tại nhà máy được phân vào nhóm 301 (Đóng tàu và thuyền);
 • – Tái tạo đầu máy và xe chạy đường sắt được phân vào nhóm 30200 (Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe);
 • – Sửa chữa máy bay tại nhà máy được phân vào nhóm 30300 (Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan);
 • – Việc cạo gỉ và tháo dỡ tàu được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);
 • – Sửa chữa và bảo dưỡng mô tô và xe máy được phân vào nhóm 454 (Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy);
 • – Sửa xe đạp được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

3319 – 33190: Sửa chữa thiết bị khác

Nhóm này gồm: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị không nằm trong các mã khác của nhóm này.

Cụ thể:

 • – Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi;
 • – Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che;
 • – Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất;
 • – Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa, các thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự;
 • – Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự;
 • – Phục hồi đàn organ và nhạc cụ tương tự.

Loại trừ:

 • – Sửa chữa các loại đồ dùng gia đình và văn phòng, tân trang các đồ đạc được phân vào nhóm 95240 (Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tư­ơng tự);
 • – Sửa xe đạp được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu);
 • – Sửa quần áo được phân vào nhóm 95290 (Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình chưa được phân vào đâu).

332 – 3320 – 33200: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

Nhóm này gồm:

Lắp đặt máy móc chuyên dụng. Tuy nhiên, việc lắp đặt thiết bị là bộ phận không thể thiếu của các toà nhà hoặc các cấu trúc tương tự, như lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm hay lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy được xếp vào xây dựng.

Cụ thể:

 • – Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp;
 • – Lắp đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
 • – Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn;
 • – Lắp đặt thiết bị máy;
 • – Lắp đặt các thiết bị chơi bowling…

Trên đây là tư vấn về các hoạt động của nhóm ngành sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị. Để nắm thêm thông tin các ngành nghề kinh doanh khác, vui lòng tham khảo tại bài viết: Tổng hợp mã ngành nghề kinh doanh mới nhất.

Chúc sức khỏe và thành công!

Thông tin liên hệ

Nhận tư vấn Báo giá dịch vụ

CÔNG TY CỔ PHẦN AGD VIỆT NAM

AGD VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
MST: 2301235922 Email: congtyagdvietnam@gmail.com - Hotline: 0923918899
Khu Tiên Xá, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
https://agdvietnam.com

Bài viết nên xem

Dịch vụ vệ sinh cố định tại các nhà máy

Dịch vụ Vệ sinh nhà máy – vệ sinh nhà xưởng của chúng tôi. Công ty Cổ phần AGD [...]

Cải tạo, sửa chữa băng tải, con lăn, băng chuyền các loại

Sửa chữa băng tải, băng chuyền khó khăn hơn việc sản xuất mới, hầu hết [...]

Hiện tượng tĩnh điện và cách chống tĩnh điện là gì?

ĩnh điện là hiện tượng mất cân bằng điện tích trên bề mặt của một [...]

AGD Viet Nam – Đơn vị hàng đầu trong thi công sàn bê tông tại Bắc Ninh

AGD Viet Nam là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thi công sàn [...]

Đặc điểm và chức năng của hàng rào vành đai là gì?

Hàng rào vành đai là một hệ thống rào chắn được lắp đặt xung quanh [...]

Đơn vị sơn chống tĩnh điện uy tín và những điều cần biết

Sử dụng sơn Epoxy chống tĩnh điện trong những phương pháp kiểm soát tĩnh điện [...]

Xem thêm các bài viết khác